Mieczysław Kwiecień – Pokora – cz.2

1) Pycha jako przełom w historii stworzenia; konsekwencje pychy.
2) Pokora jako cecha chrześcijanina.
3) Pokora jako warunek przebywania w społeczności z Bogiem.
4) Kiedy stajemy się pokorni?
5) Niebezpieczeństwa związane z dążeniem do pokory.
6) Aaron, Miriam, Korach i Gehazi jako przykłady osób bez pokory.
7) Jezus jako przykład pokory.

Mieczysław Kwiecień – Pokora – cz.1

1) Pokora jako sprawdzian wielkości i prawdziwości naszej wiary.
2) Pokora jako warunek naszego duchowego wzrostu.
3) Usługiwanie jako najlepszy przejaw pokory.
4) Mojżesz jako przykład człowieka pokornego.
5) Upokorzenie jako jeden ze sposobów Bożego kształtowania naszego charakteru.
6) Jezus jako przykład pokornego człowieka.
7) Granica między uniżeniem, a pogwałceniem godności człowieka.

Mieczysław Kwiecień – Etyka w Kościele – cz.1

1) Etyka miłości.
2) Etyka odpowiedzialności.
3) Etyka wzajemności.
W wykładzie poruszono praktyczne aspekty chrześcijańskiego życia, istotne w rozwoju indywidualnym, jak i w całej społeczności. W kontekście miłości, odpowiedzialności i wzajemności udzielono odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego powinniśmy w ten sposób żyć i jak te cele osiągnąć?”.

Mieczysław Kwiecień – Dlaczego Hiob znalazł się w szkole cierpienia? – cz.3

1) Ukorzenie się Hioba przed Bogiem.
2) Co znaczy wiedzieć o Bogu ze słyszenia?
3) W jaki sposób Bóg ocenia dojrzałość każdego odrodzonego człowieka?
4) Kto był prawdziwym duszpasterzem w Księdze Hioba?
5) Jakie znaczenie ma poddanie się Panu w szkole cierpienia?