Mieczysław Kwiecień – Pokora – cz.1

1) Pokora jako sprawdzian wielkości i prawdziwości naszej wiary.
2) Pokora jako warunek naszego duchowego wzrostu.
3) Usługiwanie jako najlepszy przejaw pokory.
4) Mojżesz jako przykład człowieka pokornego.
5) Upokorzenie jako jeden ze sposobów Bożego kształtowania naszego charakteru.
6) Jezus jako przykład pokornego człowieka.
7) Granica między uniżeniem, a pogwałceniem godności człowieka.