Piotr Nowak – Uprzejmość w życiu wierzącego

1) Czym jest uprzejmość?
2) Uprzejmość w życiu Pana Jezusa.
3) Jaka jest różnica pomiędzy prawdziwą i sztuczną uprzejmością?
4) W jaki sposób sprawdzić jakość swojej uprzejmości?
5) W jaki sposób sprawić, by obfitować w owoce Ducha Świętego?

Mieczysław Kwiecień – Pokora – cz.1

1) Pokora jako sprawdzian wielkości i prawdziwości naszej wiary.
2) Pokora jako warunek naszego duchowego wzrostu.
3) Usługiwanie jako najlepszy przejaw pokory.
4) Mojżesz jako przykład człowieka pokornego.
5) Upokorzenie jako jeden ze sposobów Bożego kształtowania naszego charakteru.
6) Jezus jako przykład pokornego człowieka.
7) Granica między uniżeniem, a pogwałceniem godności człowieka.

Joe Bennett – Wierność

Konferencja dla pastorów – Ślesin – kwiecień 1995r
1) Jakie główne oczekiwania ma Bóg względem swoich sług?
2) Biblijne przykłady wiernych ludzi: (Mojżesz, Nehemiasz, Dawid, Daniel)
3) Wierność jako podstawowy sprawdzian gotowości do służby.
4) Bezwarunkowe uwielbienie Boga, jako przejaw wierności sługi Pańskiego.

Wiesław Didoszak – Wierność w relacjach międzyludzkich – cz.2

1) Sukces sprawdzianem naszej wierności.
2) Dlaczego ludzie walczą z innymi?
3) W jaki sposób powinniśmy postępować z tymi, którzy występują przeciwko nam?
4) Wierność w sposunku do ludzi jako warunek bliskiej społeczności z Bogiem.