Mieczysław Kwiecień – Pokora – cz.2

1) Pycha jako przełom w historii stworzenia; konsekwencje pychy.
2) Pokora jako cecha chrześcijanina.
3) Pokora jako warunek przebywania w społeczności z Bogiem.
4) Kiedy stajemy się pokorni?
5) Niebezpieczeństwa związane z dążeniem do pokory.
6) Aaron, Miriam, Korach i Gehazi jako przykłady osób bez pokory.
7) Jezus jako przykład pokory.

Mieczysław Kwiecień – Pokora – cz.1

1) Pokora jako sprawdzian wielkości i prawdziwości naszej wiary.
2) Pokora jako warunek naszego duchowego wzrostu.
3) Usługiwanie jako najlepszy przejaw pokory.
4) Mojżesz jako przykład człowieka pokornego.
5) Upokorzenie jako jeden ze sposobów Bożego kształtowania naszego charakteru.
6) Jezus jako przykład pokornego człowieka.
7) Granica między uniżeniem, a pogwałceniem godności człowieka.