Wizja i misja Zboru „Betlejem”

Wizja i misja Zboru „Betlejem”

Naszą wizją jest wywierać pozytywny wpływ na miasto Kraków i okolice, doprowadzając do Bożej, jakościowej przemiany życia każdego człowieka, którego Bóg postawi na naszej drodze.

Wizję tę chcemy realizować poprzez:

  • otwartość na każdego człowieka
  • budowanie dobrych relacji międzyludzkich w atmosferze wzajemnej miłości i akceptacji
  • usługiwanie wszystkim potrzebującym w miłości, mądrości i mocy Ducha Świętego w celu przeprowadzenia ich z ciemności (brak poznania Boga, nałogi, związania, problemy emocjonalne, choroby, patologia) do światłości (pokój z Bogiem, wolność, zdrowie i stabilność w kluczowych sferach życia)
  • zapraszanie odrodzonych z Ducha Bożego do współudziału w czynnej służbie Panu Jezusowi Chrystusowi