Wiesław Didoszak – Zwyciężyć diabła – cz.1 – Krew Baranka

1) Czas doświadczeń dla Kościoła.
2) Na czym polegała moc krwi w „Pierwszym Przymierzu„?
3) W czym tkwi moc krwi Jezusa?
4) Jakie praktyczne znaczenie ma dla nas ofiara Pana Jezusa?

Mieczysław Kwiecień – Etyka w Kościele – cz.1

1) Etyka miłości.
2) Etyka odpowiedzialności.
3) Etyka wzajemności.
W wykładzie poruszono praktyczne aspekty chrześcijańskiego życia, istotne w rozwoju indywidualnym, jak i w całej społeczności. W kontekście miłości, odpowiedzialności i wzajemności udzielono odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego powinniśmy w ten sposób żyć i jak te cele osiągnąć?”.

Kazimierz Sosulski – Jak interpretować Pismo Święte? – cz.1

Konferencja dla duchownych w Woli Piotrowej
1) Czym jest hermeneutyka?
2) Podstawowe wiadomości o Piśmie Świętym.
3) W jaki sposób zrozumieć Pismo Święte?
4) W jaki sposób interpretować Pismo Święte?
5) Praktyczne przykłady.
6) Jak interpretować Stary Testament?
7) Błędy w przekładach Biblii.
8) Interpretacja zwyczajowa.
9) Odpowiedzi na pytania (Edward Czajko)
– kim są aniołowie, występujący w siedmiu zborach z Ob.Jana?
– kwestia przewodnictwa
– kwestia powołania do służby
10) Odpowiedzi na pytania (Kazimierz Sosulski)
– problem nakrywania głów
– postawa w modlitwie
– obyczaje w Biblii
– problem tradycji w zborach

Tadeusz Kadłuczka – Chrześcijaństwo w praktyce

1) W jaki sposób Bóg objawia swój gniew przeciw człowiekowi?
2) Błogosławieństwo wynikające z uwielbienia Boga.
3) Czy można uniknąć rozterek w małżeństwie?
4) Jaką postawę powinniśmy zająć wobec otaczającej nas rzeczywistości?
5) Modlitwa i Słowo z Ewangelii.

 

Wiesław Didoszak – Ewangelizacja – cz.3 – Czy można się jej nauczyć?

1) Osobiste poznanie Jezusa Chrystusa.
2) Znaczenie uświęconego życia.
3) Właściwe rozumienie sytuacji grzesznika.
4) Znaczenie modlitwy w ewangelizacji.
5) Znaczenie praktycznej wiedzy na temat ewangelizacji.

Paweł Sochacki – List do Filemona

1) Kim był Filemon i Onezym?
2) Jakie znaczenie mają nasze złe czyny popełnione przed nawróceniem?
3) W jakich okolicznościach możemy być owocni dla Pana?
4) Ewangelia w praktycznym życiu na przykładzie apostoła Pawła i Filemona.