Wiesław Didoszak – Dzieci i młodzież w kościele

1) Jaka jest przyszłość naszych dzieci?
2) Na jakie problemy napotykają dzieci i młodzież na drodze do dojrzałości?
3) Jakie reakcje powstają pod wpływem presji u dzieci i młodzieży?
4) Biblijne przykłady relacji w rodzinie.
5) Jaka jest odpowiedzialność rodziców?

Waldemar Stępień – Objaśnianie Bożego Słowa

1) Czy Boże Słowo może wyjaśnić samo siebie?
2) Dary duchowe jako nadnaturalne narzędzia w wyjaśnianiu Bożego Słowa.
3) Nauczyciel jako urząd w Kościele, powołany do objaśniania Bożego Słowa.
4) Problemy związane z objaśnianiem Bożego Słowa.
5) Odpowiedzialność podczas objaśniania Bożego Słowa.
6) Kiedy możemy zrozumieć Boże Słowo?
7) Niewłaściwe postawy w trakcie słuchania objaśnianego Słowa Bożego.

Andrzej Dziadowiec – Relacje pomiędzy braćmi i siostrami

1) Co jest fundamentem w relacjach pomiędzy braćmi i siostrami?
2) Na czym polega wolność w relacjach z nimi?
3) Jakie są konsekwencje cielesnych i duchowych decyzji?
4) Istota nowego przykazania.
5) Co przeszkadza w rozwijaniu dobrych relacji z innymi?
6) Konsekwencje pychy i kompleksu niższości.
7) W jaki sposób mamy poprawiać się nawzajem?
8) Istota odpowiedzialności we wspólnocie.

Wiesław Didoszak – Ewangelizacja – cz.1 – Odpowiedzialność Kościoła

1) W jaki sposób przejawia się wiara odrodzonego człowieka?
2) Jaka jest rola Kościoła w ewangelizacji?
3) Jakie są zalety ewangelizacji indywidualnej?
4) Jakie są przyczyny braku ewangelizacji w życiu wierzącego?