Mieczysław Kwiecień – Dlaczego Hiob znalazł się w szkole cierpienia? – cz.3

1) Ukorzenie się Hioba przed Bogiem.
2) Co znaczy wiedzieć o Bogu ze słyszenia?
3) W jaki sposób Bóg ocenia dojrzałość każdego odrodzonego człowieka?
4) Kto był prawdziwym duszpasterzem w Księdze Hioba?
5) Jakie znaczenie ma poddanie się Panu w szkole cierpienia?