Ryszard Krzywy – Jak wyjść z niedoli i jak utrzymać powodzenie?

1) To co wypływa z serca, jest miłe Bogu.
2) Błogosław i daj przykrycie, i ochronę nad tymi, którzy mają słaby czas.
3) Zaśpiewajmy w duchu pieśń wyzwolenia.
4) Jak twoje serce jest zaangażowane w modlitwę?
5) Kiedy słuchasz Boga, to On napełnia miejsca w kościele.
6) Wydawajcie sprawiedliwe wyroki i sądźcie sprawiedliwie.
7) Przypominajmy sobie i ogłaszajmy wszystkie dobre chwile przeżyte z Bogiem.

Wiesław Didoszak – Zwyciężyć diabła – cz.9 – Dlaczego mamy problemy?

1) Człowiek jako nosiciel Bożego podobieństwa.
2) Jakie są główne filary, na których zbudowane jest nasze życie?
3) Jakie jest znaczenie negatywnych emocji?
4) Jaki jest wpływ grzechu na nasze podobieństwo do Boga?