Wiesław Didoszak – Duch chwały w doświadczeniach

1) Czy doświadczenia w życiu wierzącego są czymś normalnym?
2) Dlaczego diabeł sprowadza doświadczenia na wierzącego?
3) Dlaczego Bóg dopuszcza doświadczenia na wierzącego?
4) Dlaczego uciekamy od prób i doświadczeń?
5) Jakie są konsekwencje wytrwania w próbie?

Wiesław Didoszak – Zwyciężyć diabła – cz.11 – Wejście w uzdrowienie

1) Biblijny przykład konsekwencji zranienia emocjonalnego,
powstałego w wyniku wykorzystania seksualnego.
2) Jakie mogą być najbardziej powszechne przyczyny zranień emocjonalnych?
3) W jaki sposób postępować w przypadku zranienia?
a) czy wolno mówić o swoich negatywnych emocjach?
b) na czym polega przebaczenie swojemu krzywdzicielowi?
c) na czym polega istota wyznawania swoich grzechów?
d) radość z przyjęcia przebaczenia;

Wiesław Didoszak – Zwyciężyć diabła – cz.9 – Dlaczego mamy problemy?

1) Człowiek jako nosiciel Bożego podobieństwa.
2) Jakie są główne filary, na których zbudowane jest nasze życie?
3) Jakie jest znaczenie negatywnych emocji?
4) Jaki jest wpływ grzechu na nasze podobieństwo do Boga?