Wiesław Didoszak – Duch chwały w doświadczeniach

1) Czy doświadczenia w życiu wierzącego są czymś normalnym?
2) Dlaczego diabeł sprowadza doświadczenia na wierzącego?
3) Dlaczego Bóg dopuszcza doświadczenia na wierzącego?
4) Dlaczego uciekamy od prób i doświadczeń?
5) Jakie są konsekwencje wytrwania w próbie?