Dominik Tomczyk – O Królestwie Bożym

1) Czym jest i gdzie jest Królestwo Boże?
2) Czy są jakieś warunki, aby przyszło Boże Królestwo?
3) Jezus przyszedł i głosił Ewangelię Królestwa Bożego.
4) Królestwo Boże manifestuje się poprzez znaki i cuda.
5) Dwie fazy Królestwa Bożego:
– Królestwo, które jest;
– Królestwo, które przyjdzie;
6) Królestwo Boże jako dar.

David Hundley – Dar czynienia cudów – cz.9

Konferencja w Katowicach – październik 1994

1) Jakie są największe cuda?
2) Jaka jest istota Bożych cudów?
3) Przykłady cudów i ich aktualność.
4) Dlaczego Bóg czyni cuda?
5) Kogo Bóg może użyć w czynieniu cudów?
6) Kiedy możemy doświadczać cudów?