Łukasz Konieczny – „Przyprowadzony do Chrystusa”

Łukasz Konieczny – 13.03.2022 „Przyprowadzony do Chrystusa” – (nagranie mp3)

1) Z jakim nastawieniem przyprowadzamy kogoś do Chrystusa?
2) Dlaczego Jezus wystawiony na próbę, pisał palcem po ziemi?
3) Ci, którzy oddalają się od Boga, będą zapisani palcem na ziemi.
4) Jezus jest mistrzem trzeciej odpowiedzi.
5) Nie da się podejść lub przechytrzyć Boga.
6) Jak traktujesz tego, który zawinił przeciwko tobie?
7) Bóg zawsze, najpierw przychodzi z miłosierdziem, wcześniej, niż ze sądem.
8) Ważniejsze jest to, co Bóg myśli o tobie, niż to, co myślą i mówią ludzie.

Andrzej Para – „Kazanie na górze – stare i nowe prawo, gniew i przebaczenie”

https://youtu.be/ijlwNXZwHqU

Andrzej Para – 13.02.2022 „Kazanie na górze – stare i nowe prawo, gniew i przebaczenie”
– (nagranie mp3)

1) Jezus nie przyszedł rozwiązać prawo, ale aby je wypełnić.
2) Boże dzieci nie są pod zakonem, ale pod Bożą łaską.
3) Kto się z Boga narodził ma łaskę, aby grzechów nie popełniać.
4) Gdy popełniam jakiś grzech, to muszę mieć świadomość, że to jest grzech.
5) Musimy nasze postępowanie z czymś porównać i dlatego potrzebujemy prawa i przykazań.
6) Potrzebujemy duchowego uwolnienia od gniewu i od nienawiści do ludzi.
7) Chrześcijanin może odczuwać gniew jako nietolerancję dla grzechu.
8) Przebaczenie jest wyzwoleniem zarówno dla winnego, jak i dla poszkodowanego.