Tomasz Żółtko – „Jonasz – prorok bałwochwalca”

Tomasz Żółtko – 2021-12-12 „Jonasz- prorok bałwochwalca” – (nagranie mp3)

1) Czym jest bałwochwalstwo?
2) Dlaczego Księga Jonasza jest opowieścią o bałwochwalstwie?
3) Dlaczego ktoś może być bałwochwalcą, gdy mu się wydaje, że wypełnia wolę Bożą?
4) Dlaczego Jonasz uciekał przed wypełnieniem woli Bożej?
5) Dlaczego Jonasz oburzył się tym, że Bóg przebaczył mieszkańcom Niniwy?
6) Dwa bożki Jonasza: narodowy szowinizm
i przekonanie Jonasza, komu Bóg może przebaczyć, a komu nie?
7) Czy ta forma bałwochwalstwa grozi także nam dzisiaj?
8) Jakie myśli mogą być bałwochwalcze?