Łukasz Konieczny – „Przyprowadzony do Chrystusa”

Łukasz Konieczny – 13.03.2022 „Przyprowadzony do Chrystusa” – (nagranie mp3)

1) Z jakim nastawieniem przyprowadzamy kogoś do Chrystusa?
2) Dlaczego Jezus wystawiony na próbę, pisał palcem po ziemi?
3) Ci, którzy oddalają się od Boga, będą zapisani palcem na ziemi.
4) Jezus jest mistrzem trzeciej odpowiedzi.
5) Nie da się podejść lub przechytrzyć Boga.
6) Jak traktujesz tego, który zawinił przeciwko tobie?
7) Bóg zawsze, najpierw przychodzi z miłosierdziem, wcześniej, niż ze sądem.
8) Ważniejsze jest to, co Bóg myśli o tobie, niż to, co myślą i mówią ludzie.