Andrzej Para – „Kazanie na górze – stare i nowe prawo, gniew i przebaczenie”

https://youtu.be/ijlwNXZwHqU

Andrzej Para – 13.02.2022 „Kazanie na górze – stare i nowe prawo, gniew i przebaczenie”
– (nagranie mp3)

1) Jezus nie przyszedł rozwiązać prawo, ale aby je wypełnić.
2) Boże dzieci nie są pod zakonem, ale pod Bożą łaską.
3) Kto się z Boga narodził ma łaskę, aby grzechów nie popełniać.
4) Gdy popełniam jakiś grzech, to muszę mieć świadomość, że to jest grzech.
5) Musimy nasze postępowanie z czymś porównać i dlatego potrzebujemy prawa i przykazań.
6) Potrzebujemy duchowego uwolnienia od gniewu i od nienawiści do ludzi.
7) Chrześcijanin może odczuwać gniew jako nietolerancję dla grzechu.
8) Przebaczenie jest wyzwoleniem zarówno dla winnego, jak i dla poszkodowanego.