Waldemar Stępień – Przygotowani na powtórne przyjście Jezusa

1) Czy oczekujesz na powtórne przyjście Jezusa?
2) Jak bardzo jest to dla ciebie ważne?
3) Przygotowania jakie dokonuje sam Bóg.
4) Przygotowania jakie są przed wszystkimi wierzącymi.