Marek Matuszczak – „Za dużo tolerancji!” – cz.4

Marek Matuszczak – 2021-11-21 „Za dużo tolerancji!” – (nagranie mp3)
Listy w Księdze Objawienia – cz.4

Za dużo tolerancji! – List Jezusa do kościoła w Tiatyrze (Obj. 2,18-29).

1) Z czego była znana Tiatyra i jak wyglądało tam życie duchowe?
2) Dlaczego Jezus tak wyraźnie przedstawia się w tym liście jako Syn Boży?
3) Na czym polegała kontrola i manipulacja prorokini Izebel w tym kościele w Tiatyrze?
4) Jakie miały być skutki braku pokuty tej prorokini i jej zwolenników?
5) Jezus wzywa do wierności i czystości w oczekiwaniu na Jego przyjście.
6) Jaka była obietnica dla tych, którzy okażą się zwycięzcami?
7) Czy jesteśmy w miejscu bojaźni, posłuszeństwa, wdzięczności i trwania w Słowie?
8) Dlaczego wszystkie kościoły miały czytać siedem listów z Księgi Objawienia?