Wiesław Didoszak – „Nadchodzi zło, przygotuj się”

Wiesław Didoszak – 30.01.2022 „Nadchodzi zło, przygotuj się” – (nagranie mp3)

1) Po co Bóg mówi nam o trudnych czasach w przyszłości?
2) Zanim nastąpi zły czas, Bóg wcześniej daje czas obfitości.
3) Celem błogosławieństwa nie jest nagroda, ale przygotowanie i wyposażenie.
4) Błogosławieństwo jest jak spożycie obfitego posiłku, po którym mamy siłę do wypełnienia zadania.
5) Każdy z nas może być człowiekiem wpływu, ale musimy spełnić dwa warunki:
a) musisz wyjść ze swojego duchowego więzienia;
b) musisz przyjąć od Boga autorytet do wykonania zadania.
6) Nie wystarczy, że masz objawienie i obietnicę. Przygotuj się do dzieła!
7) Same, to wyrastają tylko chwasty.
8) Dla bogobojnych, to nawet zły czas może być okresem odbierania błogosławieństwa.

Waldemar Stępień – Przygotowani na powtórne przyjście Jezusa

1) Czy oczekujesz na powtórne przyjście Jezusa?
2) Jak bardzo jest to dla ciebie ważne?
3) Przygotowania jakie dokonuje sam Bóg.
4) Przygotowania jakie są przed wszystkimi wierzącymi.

Wiesław Didoszak – Przygotowanie się na przebudzenie – cz.3

1) W jaki sposób Pan ogarnia swą wizją cały Kościół?
2) Kiedy będziemy w stanie zachęcić innych do przebudzenia?
3) Jakie znaczenie dla przebudzenia ma objawienie?
4) Jakie jest miejsce i rola Ducha Świętego w przebudzeniu?

Wiesław Didoszak – Przygotowanie się na przebudzenie – cz.2

1) Czym jest przebudzenie?
2) Jak wyglądał początek triumfującego Kościoła?
3) Co wydarzyło się w pierwszym zborze pomiędzy śmiercią Pana Jezusa, a nastaniem przebudzenia w Izraelu?
4) Totalne złamanie początkiem wyzwolenia z cielesności.
5) Nawiedzenie Pana w życiu członków Kościoła.
6) Jakie ma znaczenie dla Kościoła dzielenie się swymi przeżyciami?

Wiesław Didoszak – Przygotowanie się na przebudzenie – cz.1

1) Droga apostołów Jezusa jako obraz rozwoju Kościoła.
2) Dlaczego niektórzy apostołowie nie rozpoznali zmartwychwstałego Jezusa?
3) Czy można mieć obok siebie Jezusa i mimo to być w depresji i w zwątpieniu?
4) W jakiej sytuacji będziemy w stanie wyraźnie widzieć Jezusa w naszym codziennym życiu?
5) kiedy nadejdzie przebudzenie?