Paweł Osieczko – Akt odwagi

1) Historia odwagi Jonatana.
2) Odwaga Piotra i Jana przy uzdrowieniu chromego.
3) Potrzebujemy odwagi, aby śmiało głosić o Jezusie.
4) Modlitwa Piotra z Dziejów Apostolskich 4,29-30:
„… Pozwól Twoim sługom głosić Twe Słowo z przekonaniem i odwagą,
gdy Ty ze swej strony wyciągasz rękę, aby leczyć oraz dokonywać znaków i cudów …”