Paweł Osieczko – „To nie chodzi o nas”

Paweł Osieczko – 2021-02-07 „To nie chodzi o nas” – (nagranie mp3)

Marta Osieczko – świadectwo
– o procesie uwalniania wolnego czasu dla Boga;
– zachęta do osobistego poznawania serca Boga.
Paweł Osieczko:
1) Jak uchwycić się perspektywy wieczności?
2) Czy żyjesz tak, jakbyś żył dla Boga, czy żyjesz dla siebie?
3) Bóg nie jest stworzony dla nas, ale my przez Niego i dla Niego.
4) Bóg powołuje cię do tego co niemożliwe. Idź za Nim i naśladuj Go.
5) Musimy zrozumieć naszą tożsamość w Bogu.
6) Gdy trwamy w Nim, to zaczynamy rozumieć, po co istniejemy.
7) Oblubieniec wprowadza oblubienicę w nowe miejsca, tam gdzie On jest.
8) Bóg bardziej potrzebuje ciebie, niż twojej służby.