Andrzej Para – „Nie bój się, bo Ja jestem z tobą”

Andrzej Para – 2020-12-27 „Nie bój się, bo Ja jestem z tobą” – (nagranie mp3)

1) Bóg nie chce, abyśmy żyli w lęku i w strachu.
2) Bóg opiekuje się wszystkimi, którzy mu zaufali.
3) Bojaźń Pańska nie jest lękiem i strachem. Ona uwalnia, wzmacnia i daje radość.
4) Lęk powoduje, że człowiek ucieka, a wtedy może nawet atakować innych.
5) Bojaźń daje świadomość, że nasze losy są w ręku Boga.
6) Aby funkcjonować w Bojaźni Bożej, trzeba osobiście znać Boga i być blisko Niego.
7) Jezus jest zawsze blisko i jest gotowy wejść do „łodzi naszego życia”.
8) Bez Jezusa funkcjonowanie bez lęku i bez strachu jest niemożliwe.