Andrzej Para – „Kazanie na górze – stare i nowe prawo, gniew i przebaczenie”

https://youtu.be/ijlwNXZwHqU

Andrzej Para – 13.02.2022 „Kazanie na górze – stare i nowe prawo, gniew i przebaczenie”
– (nagranie mp3)

1) Jezus nie przyszedł rozwiązać prawo, ale aby je wypełnić.
2) Boże dzieci nie są pod zakonem, ale pod Bożą łaską.
3) Kto się z Boga narodził ma łaskę, aby grzechów nie popełniać.
4) Gdy popełniam jakiś grzech, to muszę mieć świadomość, że to jest grzech.
5) Musimy nasze postępowanie z czymś porównać i dlatego potrzebujemy prawa i przykazań.
6) Potrzebujemy duchowego uwolnienia od gniewu i od nienawiści do ludzi.
7) Chrześcijanin może odczuwać gniew jako nietolerancję dla grzechu.
8) Przebaczenie jest wyzwoleniem zarówno dla winnego, jak i dla poszkodowanego.

Ryszard Kułaga – Historie z Księgi Kapłańskiej – cz.3 – Prawo czystości

1) Czystość przed Bogiem to kwestia posłuszeństwa Bogu.
2) Czy twoja nieczystość może przenieść się na inną osobę?
3) Czy są nieczystości, które nie wynikają z grzechu?
4) Aspekt fizjologiczny nieczystości.
5) Aspekt sanitarny nieczystości.
6) Aspekt religijny nieczystości.
7) Gdzie w Biblii, poraz pierwszy jest mowa o zwierzętach czystych i nieczystych.
8) Co charakteryzuje zwierzęta czyste i nieczyste?
9) Jak wyglądał obrzęd oczyszczania?
10) W jaki sposób kapłani kwalifikowali i rozpoznawali różne rodzaje trądu?