Ryszard Kułaga – Historie z Księgi Kapłańskiej – cz.3 – Prawo czystości

1) Czystość przed Bogiem to kwestia posłuszeństwa Bogu.
2) Czy twoja nieczystość może przenieść się na inną osobę?
3) Czy są nieczystości, które nie wynikają z grzechu?
4) Aspekt fizjologiczny nieczystości.
5) Aspekt sanitarny nieczystości.
6) Aspekt religijny nieczystości.
7) Gdzie w Biblii, poraz pierwszy jest mowa o zwierzętach czystych i nieczystych.
8) Co charakteryzuje zwierzęta czyste i nieczyste?
9) Jak wyglądał obrzęd oczyszczania?
10) W jaki sposób kapłani kwalifikowali i rozpoznawali różne rodzaje trądu?

Ryszard Kułaga – Historie z Księgi Kapłańskiej – cz.2 – Wyświęcenie kapłanów

1) Obmycie Aarona i jego synów – zostawienie tego co stare i brudne.
2) Ubranie Aarona – nowe szaty, wejście w nowe życie.
3) Namaszczenie Przybytku i sprzętów – uświęcenie.
4) Namaszczenie Aarona – uświęcenie.
5) Ubranie synów Aarona – nowe szaty.
6) Ofiara za grzech – przebaczenie win.
7) Ofiara całopalna – oddanie Bogu chwały.
8) Ofiara namaszczenia – wprowadzenie w urząd.
9) Namaszczenie ucha, ręki, nogi – wezwanie do pracy.
10) Biesiada – utrzymanie, nagroda.
11) Czuwanie (powtórzenie obrzędów) – trwanie w gotowości.

Ryszard Kułaga – Historie z Księgi Kapłańskiej – cz.1

1) Nazwy Księgi Kapłańskiej w różnych tłumaczeniach.
2) Co opisuje Księga Kapłańska?
3) Autorstwo Mojżesza, a kontrowersyjne poglądy niektórych współczesnych teologów.
4) Jakie były rodzaje ofiar i co mogło być alternatywnie złożone na ofiarę?
5) Kto spożywał mięso z ofiar?
6) Obowiązki kapłanów.

Ryszard Kułaga – Historie z Księgi Wyjścia – cz.13 – Złoty cielec

1) Przerwane spotkanie Mojżesza z Bogiem.
2) Samowola Aarona.
3) Izrael oddaje cześć złotemu cielcowi.
4) Zniszczone tablice z 10 przykazaniami.
5) Sąd Lewitów nad bałwochwalcami.
6) Historyczny wzorzec cielca w okolicznych narodach.
7) Kolejne 40 dni Mojżesza przed Bogiem.