Ryszard Kułaga – Historie z Księgi Kapłańskiej – cz.2 – Wyświęcenie kapłanów

1) Obmycie Aarona i jego synów – zostawienie tego co stare i brudne.
2) Ubranie Aarona – nowe szaty, wejście w nowe życie.
3) Namaszczenie Przybytku i sprzętów – uświęcenie.
4) Namaszczenie Aarona – uświęcenie.
5) Ubranie synów Aarona – nowe szaty.
6) Ofiara za grzech – przebaczenie win.
7) Ofiara całopalna – oddanie Bogu chwały.
8) Ofiara namaszczenia – wprowadzenie w urząd.
9) Namaszczenie ucha, ręki, nogi – wezwanie do pracy.
10) Biesiada – utrzymanie, nagroda.
11) Czuwanie (powtórzenie obrzędów) – trwanie w gotowości.

Wiesław Didoszak – Zwyciężyć diabła – cz.5 – Nie popełniajcie grzechu

1) Czy człowiek odrodzony może być zniewolony?
2) Relacja pomiędzy duchem, duszą i ciałem?
3) Jakie znaczenie ma uświęcenie?
4) Jakie są powody wchodzenia w grzech?
5) W jaki sposób rozpoznać przyczyny grzechu?

Wiesław Didoszak – Ewangelizacja – cz.3 – Czy można się jej nauczyć?

1) Osobiste poznanie Jezusa Chrystusa.
2) Znaczenie uświęconego życia.
3) Właściwe rozumienie sytuacji grzesznika.
4) Znaczenie modlitwy w ewangelizacji.
5) Znaczenie praktycznej wiedzy na temat ewangelizacji.