Marek Matuszczak – „Oddzieleni dla Jezusa” – cz.3

Marek Matuszczak – 2021-10-17 „Oddzieleni dla Jezusa” – (nagranie mp3)
Listy w Księdze Objawienia – cz.3

1) Jakie przesłanie Jezus kieruje do kościoła w Pergamonie?
2) Co oznacza miecz obosieczny, który ma Jezus?
3) Jak trudnym miejscem dla wierzących był Pergamon?
4) Mają pochwałę, że trzymają się imienia Jezusa.
5) Mają naganę, że mają pośród siebie wierzących, którzy trzymają się nauki Bileama.
6) Jezus nie toleruje kompromisu z grzechem, szczególnie z tym ze sfery seksualnej.
7) Nawrócenie jest ponownym daniem się do dyspozycji Bogu.
8) Oddawajmy swoje umysły, ciała i swoją seksualność na ofiarę miłą Bogu.