Marek Kamiński – „Dzień wizji na rok 2022”

Marek Kamiński – 2.01.2022 „Dzień wizji na rok 2022” – (nagranie mp3)

1) W jaki sposób możemy uszczęśliwić Pana w 2022r?
2) W jakim punkcie rozwoju powinien być nasz Kościół?
3) Unikajmy sytuacji, gdy się potem mówi:”A tymczasem znowu …”.
4) Nie zajmujmy się wyłącznie sobą!
5) Czy jesteśmy gotowi, aby dawać innym i być błogosławieństwem dla innych?
6) Czy mamy apostolski charakter Kościoła?
7) Apostolstwo to misja, która wykracza poza nasze lokalne możliwości.
8) Błogosławmy inne kościoły i błogosławmy inne narody.
9) Realizujmy to dzieło poprzez modlitwę, bliższe relację i finansowe wsparcie.

Marek Kamiński – „Dzień Wizji – na rok 2020”

1) Co Pan chce powiedzieć Kościołowi w Polsce?
2) Dążcie do miłości i usilnie starajcie się o dary duchowe.
3) Bierność zabija charyzmaty i miłość.
4) Czy swoje zasoby mamy tylko dla siebie?
5) Nie bądźmy charyzmatyczni tylko z nazwy!
6) Starajmy się o charyzmaty, a nie o spontaniczność!
7) Dar uzdrowienia niech będzie wszędzie powszechnie.