Marek Kamiński – „Dzień wizji na rok 2022”

Marek Kamiński – 2.01.2022 „Dzień wizji na rok 2022” – (nagranie mp3)

1) W jaki sposób możemy uszczęśliwić Pana w 2022r?
2) W jakim punkcie rozwoju powinien być nasz Kościół?
3) Unikajmy sytuacji, gdy się potem mówi:”A tymczasem znowu …”.
4) Nie zajmujmy się wyłącznie sobą!
5) Czy jesteśmy gotowi, aby dawać innym i być błogosławieństwem dla innych?
6) Czy mamy apostolski charakter Kościoła?
7) Apostolstwo to misja, która wykracza poza nasze lokalne możliwości.
8) Błogosławmy inne kościoły i błogosławmy inne narody.
9) Realizujmy to dzieło poprzez modlitwę, bliższe relację i finansowe wsparcie.