Ryszard Krzywy – Jak wyjść z niedoli i jak utrzymać powodzenie?

1) To co wypływa z serca, jest miłe Bogu.
2) Błogosław i daj przykrycie, i ochronę nad tymi, którzy mają słaby czas.
3) Zaśpiewajmy w duchu pieśń wyzwolenia.
4) Jak twoje serce jest zaangażowane w modlitwę?
5) Kiedy słuchasz Boga, to On napełnia miejsca w kościele.
6) Wydawajcie sprawiedliwe wyroki i sądźcie sprawiedliwie.
7) Przypominajmy sobie i ogłaszajmy wszystkie dobre chwile przeżyte z Bogiem.

Ryszard Krzywy – Sposoby używane przez Boga w celu komunikacji z człowiekiem – cz.2

1) Bóg mówi do nas w różny sposób.
2) Przemawia poprzez Biblię.
3) Sny i wizje na jawie. Dlaczego daje nam sny?
4) Wrażenia i odczucia.
5) Pokazuje nam pewne rzeczy w duchowym rozeznaniu.
6) Dary języków – twój rodzaj komunikacji z Bogiem.
7) Anioły – używane jako duchy służebne.
8) „Bierze nas do nieba” – wtedy powinniśmy otrzymać przesłanie.
9) Poprzez innych ludzi – niekiedy nawet przez niewierzących.
10) Bóg potwierdza poznanie na kilka sposobów.

Ryszard Krzywy – Uzdrowienie Hiskiasza – Ćwiczymy prorokowanie tekstem z Biblii – cz.1

1) Aby człowiek był użyteczny, musi być wyposażony.
2) Kiedy prorokujemy tekstem z Biblii, wtedy Bóg ożywia to Słowo.
3) Jak to robić? Jak do tego podejść? Na co zwrócić uwagę?
4) Czy Bóg zmienił swoje wypowiedziane Słowo? – przykład choroby Hiskiasza i pokutującej Niniwy.
5) Gdy czujesz się źle, przypomnij sobie dobre chwile ze swojego życia?
6) Bóg rozliczy cię z tego, co ci powierzył.
7) Dlaczego Hiskiasz prosił o przedłużenie życia?