Tatiana Hydzik – Jak aktywnie współpracować z Bogiem w pokonywaniu słabości swojego temperamentu – cz.1

1) Czym jest temperament? Ogólny podział temperamentów.
2) Charakterystyka rodzajów temperamentów (słabości i zalety)
3) Do jakiego stopnia potrafimy się zmieniać?
4) W jaki sposób możemy odnieść zwycięstwo nad swoją starą naturą?
5) Jak mieć dobre relacje z najbliższymi?