Wiesław Didoszak – Ewangelizacja – cz.3 – Czy można się jej nauczyć?

1) Osobiste poznanie Jezusa Chrystusa.
2) Znaczenie uświęconego życia.
3) Właściwe rozumienie sytuacji grzesznika.
4) Znaczenie modlitwy w ewangelizacji.
5) Znaczenie praktycznej wiedzy na temat ewangelizacji.