Andrzej Para – „Kazanie na górze – stare i nowe prawo, gniew i przebaczenie”

https://youtu.be/ijlwNXZwHqU

Andrzej Para – 13.02.2022 „Kazanie na górze – stare i nowe prawo, gniew i przebaczenie”
– (nagranie mp3)

1) Jezus nie przyszedł rozwiązać prawo, ale aby je wypełnić.
2) Boże dzieci nie są pod zakonem, ale pod Bożą łaską.
3) Kto się z Boga narodził ma łaskę, aby grzechów nie popełniać.
4) Gdy popełniam jakiś grzech, to muszę mieć świadomość, że to jest grzech.
5) Musimy nasze postępowanie z czymś porównać i dlatego potrzebujemy prawa i przykazań.
6) Potrzebujemy duchowego uwolnienia od gniewu i od nienawiści do ludzi.
7) Chrześcijanin może odczuwać gniew jako nietolerancję dla grzechu.
8) Przebaczenie jest wyzwoleniem zarówno dla winnego, jak i dla poszkodowanego.

Tadeusz Kadłuczka – Chrześcijaństwo w praktyce

1) W jaki sposób Bóg objawia swój gniew przeciw człowiekowi?
2) Błogosławieństwo wynikające z uwielbienia Boga.
3) Czy można uniknąć rozterek w małżeństwie?
4) Jaką postawę powinniśmy zająć wobec otaczającej nas rzeczywistości?
5) Modlitwa i Słowo z Ewangelii.