Ireneusz Czubak – „Pascha, a teraźniejszość”

Ireneusz Czubak – 10.04.2022 „Pascha, a teraźniejszość” – (nagranie mp3)

1) Opisany w Biblii cykl świąt w ciągu roku pomaga nam przypominać, co Bóg czyni dla swojego ludu.
2) Pascha – to spotkanie się razem i spożycie baranka.
3) Jezus jest naszym barankiem bez grzechu i bez skazy.
4) Pesach – to przejście pomimo…
5) Świętujmy, ale nie w zakwasie. Oczyszczajmy się każdego dnia.
6) Nie ustawajmy! Idźmy i usłużmy innym! To wzmocni naszą wiarę!
7) Nasza wrażliwość na innych jest dzięki Jezusowi.
8) Ludzie będą patrzyli na nas i na nasze dzieła i oddają Bogu chwałę.

Zapraszamy na nabożeństwo!

godz. 9:30, Nowe Centrum Administracyjne
Budynek S, sala teatralna
ul. Ujastek 1 w Krakowie

Ireneusz Czubak – „Purim – czas próby”

Ireneusz Czubak – 20.03.2022 „Purim – czas próby” – (nagranie mp3)

1) Jeśli jest jakiś plan zbawienia bez Żydów, to nie jest to Boży plan.
2) Purim – ktoś rzucał losy o naród, czy ma istnieć, czy nie.
3) Haman chciał zabić cały naród, bo jeden Żyd mu się nie pokłonił.
4) Niech was nikt nie zwodzi – odrzućcie wszelkie kłamstwo i fałszywy przekaz.
5) Dzisiaj jest czas pomocy dla potrzebujących.
6) Prawdziwą pobożnością jest niesienie pomocy wdowom i sierotom.
7) Teraz jest czas naszych odpowiedzi i wrażliwości sumień.
8) Czy jesteś gotowy na to, co przyjdzie, gdy armie narodów staną pod Jerozolimą?