Andrzej Dziadowiec – Gościnności nie zapominajcie

1) Jak wyglądała gościnność w czasach starożytnych na przykładzie Abrahama i Lota?
2) Co Bóg myśli o gościnności?
3) Gościnność w relacji Nowego Testamentu.
4) Co jest fundamentem gościnności?
5) Czy jest dzisiaj możliwe gościć aniołów?

Tadeusz Kadłuczka – Pamiętaj o dniu świętym

1) Jakie jest biblijne znaczenie przestrzegania „świętego dnia”
2) Jakie jest duchowe zrozumienie życia w odpocznieniu?
3) Czym jest sabat?
4) „Okres stwarzania” i „okres zbawienia”
5) Pan Jezus jako sprawca naszego odpocznienia.