Waldemar Stępień – Czy jesteś gotowy na Boże objawienie?

1) Jak przychodzi Boże objawienie?
2) W jakim miejscu i czasie możesz je otrzymać?
3) Czy każdy wierzący potrzebuje Bożego objawienia?
4) Jakie pułapki czyhają na wierzących w trakcie poznawania Boga?
5) Jakie były reakcje różnych osób w Biblii na Boże objawienie?
6) Dlaczego pierwszymi osobami, które usłyszały o zmartwychwstaniu, były kobiety?
7) Dlaczego Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu nie ukazał się od razu wszystkim uczniom?
8) W jaki sposób Pan Jezus zachęcił Piotra po jego trzykrotnym zaparciu?

Wiesław Didoszak – Dzieci i młodzież w kościele

1) Jaka jest przyszłość naszych dzieci?
2) Na jakie problemy napotykają dzieci i młodzież na drodze do dojrzałości?
3) Jakie reakcje powstają pod wpływem presji u dzieci i młodzieży?
4) Biblijne przykłady relacji w rodzinie.
5) Jaka jest odpowiedzialność rodziców?

Marvin Byers – Gdzie jesteś Adamie?

1) Świadectwo nawrócenia brata Marvina Byersa.
2) Na czym polegał upadek Adama i Ewy?
3) Z jaką reakcją Boga spotkał się Adam?
4) Czy Adam otrzymał jakiekolwiek błogosławieństwo w wyniku swojego upadku?
5) Dlaczego człowiek boi się przyjść do Boga?