Tadeusz Kadłuczka – Chrześcijaństwo w praktyce

1) W jaki sposób Bóg objawia swój gniew przeciw człowiekowi?
2) Błogosławieństwo wynikające z uwielbienia Boga.
3) Czy można uniknąć rozterek w małżeństwie?
4) Jaką postawę powinniśmy zająć wobec otaczającej nas rzeczywistości?
5) Modlitwa i Słowo z Ewangelii.

 

Tadeusz Kadłuczka – Kiedy możemy doświadczać łaski i mocy Pana?

1) Jezus – Wszechmogący Pan.
2) Relacja pomiędzy Jezusem, a wierzącymi.
3) Kiedy możemy doświadczać mocy Pana?
4) Podążanie za Jezusem.
5) Istota niesienia swego krzyża.
6) Priorytety w naszym życiu.

Tadeusz Kadłuczka – Duch Święty jako nasz pomocnik

1) Do jakiego stopnia Bóg zajmuje się człowiekiem?
2) W jaki sposób Bóg prowadzi nas do zwycięstwa?
3) Dlaczego niekiedy doznajemy klęski w naszej walce?
4) W jaki sposób możemy dzisiaj dowiedzieć się o swej grzeszności?
5) Czy można wyręczać Ducha Świętego?