Tadeusz Kadłuczka – Kiedy możemy doświadczać łaski i mocy Pana?

1) Jezus – Wszechmogący Pan.
2) Relacja pomiędzy Jezusem, a wierzącymi.
3) Kiedy możemy doświadczać mocy Pana?
4) Podążanie za Jezusem.
5) Istota niesienia swego krzyża.
6) Priorytety w naszym życiu.