Łukasz Konieczny – „To, co Boże”

Łukasz Konieczny – 3.04.2022 „To, co Boże” – (nagranie mp3)

1) Oddajcie Bogu to, co Boże.
2) Czy Jezus jest na pierwszym miejscu w twoim życiu?
3) Czy mówisz Bogu, że jest najważniejszy, a potem przesuwasz Go na później?
4) Czy mówisz, że Bóg jest priorytetem, a potem są to tylko słowa?
5) Czy twoje życie duchowe nie opiera się tylko na twojej służbie?
6) Czy jesteś tak zaangażowany w służbę, że nie masz czasu na osobistą społeczność z Bogiem?
7) Pan dzisiaj woła do ciebie, abyś był blisko Niego.
8) Jezus powołał uczniów, aby byli z Nim, a dopiero potem ich posłał.