Wiesław Didoszak – W jaki sposób wrócić do Boga? – cz.1

1) Na jakich warunkach Bóg przyjmuje człowieka?
2) Co jest podstawą społeczności z Bogiem?
3) Czy starszy syn z podobieństwa „o synu marnotrawnym” był podobny do swego brata?
4) Jak bardzo Bóg jest zainteresowany tym, co dla Niego robimy?
5) W jaki sposób powinniśmy usługiwać sobie nawzajem?

Kazimierz Sosulski – Boże powołanie w życiu wierzącego

Nabożeństwo z okazji 50-lecia Zboru Betlejem w Krakowie.

1) Refleksje nad historią Zboru Betlejem.
2) Modlitwa dziękczynna, a przywilej zdolności do przebaczania.
3) Znaczenie modlitwy wstawienniczej w codziennym życiu wierzącego.
4) Znaczenie społeczności (koinonia) darowanej nam w Jezusie Chrystusie.
5) Pewność, że Bóg rozpoczął w nas „dobre dzieło”.
6) Boża łaska jako przejaw Bożej przychylności.
7) Modlitwa o rozeznanie i pomnożenie darów duchowych.
8) Obfitowanie w poznaniu, spostrzeganiu i w wrażliwości na innych.

Wiesław Didoszak – Społeczność z braćmi i siostrami jako warunek duchowego wzrostu – cz.1

1) Boży plan dla Kościoła.
2) Czym jest wspólnota?
3) Czy decydując się na wspólnotę będę ograniczony?
4) W jakiej sytuacji będę mógł się optymalnie rozwijać?
5) Jakie znaczenie mają dla nas trudności w relacjach z innymi?
6) Przyczyny frustracji i rozczarowań we wzajemnych kontaktach.
7) Na czym polegają i czym są warstwy ochronne w naszym postępowaniu?