Wiesław Didoszak – Nie porzucajmy ufności naszej – cz.1

1) Czy jest coś, co Bogu się w nas podoba?
2) Jaką wartość mają przeżycia z Bogiem w naszej przeszłości?
3) Czy w życiu szczerze oddanych Bogu ludzi mogą pojawić się trudności?
4) Dlaczego Saul tak źle skończył?
5) Dlaczego Józef dostąpił chwały i błogosławieństwa?

Anatol Matiaszuk – Nadzieja w listach Piotra – cz.1

1) Jaka jest główna cecha, charakteryzująca Boży lud?
2) Co jest istota nadziei?
3) Co jest podstawą ludzkiej egzystencji?
4) Jakie znaczenie dla naszej nadziei ma fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa?
5) Jaki wpływ na nasze życie ma wyznawany przez nas system wartości?
6) Czy możemy mieć gwarancie, że wytrwamy w wierze?