Wiesław Didoszak – Dar proroctwa – cz.06

1) Niebezpieczeństwa w służbie proroczej.
2) Zasady poruszania się w służbie:
a) znajomość swoich naturalnych zdolności;
b) znajomość powołania w Ciele Chrystusowym;
c) rozwój w dziedzinie powołania;
d) problem odmawiania;
e) umiejętność spojrzenia na siebie z dystansu.

Wiesław Didoszak – Dar proroctwa – cz.05

1) Ważność służby prorockiej.
2) Różnica pomiędzy urzędem proroka, a prorokowaniem.
3) W jaki sposób powinienem oczekiwać na dary Ducha Świętego?
4) Co jest odznaką dojrzałości chrześcijanina?
5) Czy powinienem ubiegać się o urzędy w Kościele?

Wiesław Didoszak – Dar proroctwa – cz.03

1) Określenie roli daru proroctwa dla Kościoła.
2) Jaki jest cel istnienia Kościoła?
3) Kiedy będziemy w stanie zrealizować plan, jaki Pan ma dla Kościoła?
4) Kto jest największym darem dla Kościoła?
5) Jaka jest natura proroctwa?
6) Kim jest Duch Święty?
7) Jaki jest cel daru proroctwa?