David Hundley – Dar czynienia cudów – cz.9

Konferencja w Katowicach – październik 1994

1) Jakie są największe cuda?
2) Jaka jest istota Bożych cudów?
3) Przykłady cudów i ich aktualność.
4) Dlaczego Bóg czyni cuda?
5) Kogo Bóg może użyć w czynieniu cudów?
6) Kiedy możemy doświadczać cudów?

David Hundly – Dary Ducha Świętego – cz.5

Konferencja w Katowicach – październik 1994

1) Czym są dary Ducha Świętego dla wierzącego?
2) W jakim celu otrzymujemy Dary Ducha Świętego?
3) Autorytety w kierunku rozsądzania darów duchowych.
4) Rodzaje darów duchowych.
5) Mefiboszet jako przykład sposobu, w jaki otrzymujemy dary duchowe.

David Hundley – Osoba Ducha Świętego – cz.1

Konferencja w Katowicach – październik 1994

Osoba Ducha Świętego – cz.1
1) Rola Ducha Świętego w życiu wierzącego.
2) Sposób i cele działania Ducha Świętego.
3) Relacja między wierzącymi, a Duchem Świętym.
4) Co zasmuca Ducha Świętego?
– grzech mowy
– grzech rywalizacji
– grzech czynu
5) Świętość życia warunkiem przejawiania się mocy Ducha Świętego.