David Hundley – Osoba Ducha Świętego – cz.1

Konferencja w Katowicach – październik 1994

Osoba Ducha Świętego – cz.1
1) Rola Ducha Świętego w życiu wierzącego.
2) Sposób i cele działania Ducha Świętego.
3) Relacja między wierzącymi, a Duchem Świętym.
4) Co zasmuca Ducha Świętego?
– grzech mowy
– grzech rywalizacji
– grzech czynu
5) Świętość życia warunkiem przejawiania się mocy Ducha Świętego.