Andrzej Dziadowiec – Gościnności nie zapominajcie

1) Jak wyglądała gościnność w czasach starożytnych na przykładzie Abrahama i Lota?
2) Co Bóg myśli o gościnności?
3) Gościnność w relacji Nowego Testamentu.
4) Co jest fundamentem gościnności?
5) Czy jest dzisiaj możliwe gościć aniołów?

Andrzej Dziadowiec – Używanie i nadużywanie języka

1) Na czym polega różnica pomiędzy porozumiewaniem się, a świadomym używaniem mowy?
2) Związek mowy z pobożnością.
3) Jaki jest zasięg i moc oddziaływania mowy?
4) Jaki jest związek naszych słów z przyszłym sądem?
5) Problem kłamstwa i plotkarstwa.
6) W jaki sposób możemy uzdrowić swoją mowę?