Wiesław Didoszak – Ofiara Jezusa

1) Chrystus jako arcykapłan.
2) Na czym polega doskonałość ofiary Jezusa?
3) Czy ofiara Jezusa może zmienić człowieka?
4) Na czym polega różnica pomiędzy oczyszczeniem w Pierwszym i w Drugim Przymierzu?
5) Czym powinna się charakteryzować nasza służba Bogu?