Wiesław Didoszak – Wyzwania ponad siły

1) Każdy z nas jest do czegoś powołany.
2) Powołanie jest daną nam przez Boga możliwością uczynienia nas lepszymi i potrzebnymi.
3) Negatywne doświadczenia nie są po to, aby nas powstrzymać od wypełnienia powołania!
4) Doświadczenia są po to, aby nas wypróbować i wzmocnić naszą zależność od Boga.
5) Najważniejszą daną nam obietnicą jest to, że Pan jest z nami.
6) Miłość jest spójnią doskonałości.
7) Ostatecznie, zwycięstwo jest naszym powołaniem.

Wiesław Didoszak – Ofiara Jezusa

1) Chrystus jako arcykapłan.
2) Na czym polega doskonałość ofiary Jezusa?
3) Czy ofiara Jezusa może zmienić człowieka?
4) Na czym polega różnica pomiędzy oczyszczeniem w Pierwszym i w Drugim Przymierzu?
5) Czym powinna się charakteryzować nasza służba Bogu?

Wiesław Didoszak – Dlaczego przechodzimy przez doświadczenia? – cz.2

1) Czy doświadczenia i próby są konieczne w procesie przygotowania do służby? – c.d.
2) Czy człowiek zna swoje serce?
3) W jakim stopniu próby i doświadczenia kształtują naszą duchową osobowość?
4) Czy będąc blisko Boga jesteśmy bardziej doskonali?
5) W jakich sytuacjach powinna manifestować się Boża moc?