Beniamin Sawicki – „Wznosząc Jego budowlę”

Beniamin Sawicki – 2021-08-29 „Wznosząc Jego budowlę” – (nagranie mp3)

1) Jak powinniśmy budować duchowy dom w swoim życiu?
2) Jakie jest znaczenie fundamentu w wymiarze wiary?
3) Czym jest budowanie poprzez przybliżanie się do Jezusa?
4) Jak budować, aby być świętym kapłaństwem i mądrze ponosić ofiary?
5) Czym jest święte kapłaństwo?
6) Dokąd prowadzą ponoszone ofiary?
7) Kiedy ostatnio włożyłeś wysiłek, aby być bliżej Boga?
8) Z jakich materiałów budujesz swoją duchową budowlę?