Ireneusz Czubak – Josif, Miriam i Jeszua – cz.2

„Kto poddaje Bogu swoje życie, tego Bóg prowadzi”
1) Krew baranka ratowała życie pierworodnych.
2) Wykupienie pierworodnych – obowiązkiem każdej izraelskiej rodziny.
3) Jeszua jako pierworodny, zgodnie z prawem, był wykupiony w świątyni.
4) Josif i Miriam mieli styl życia nadany przez Boga.
5) Za Miriam była złożona ofiara oczyszczenia po urodzeniu syna.
6) W hebrajskim myśleniu, to co jest święte, jest piękne.
7) Prawo jest naszym pedagogiem.
8) Celem Prawa (Zakonu) jest Mesjasz.
9) Kiedy przyjąłeś dobre nasienie, będąc poddany prawu, wydajesz dobre owoce.
10) Jeszua był uchodźcą – ucieczka do Egiptu.

Ireneusz Czubak – Josif i Miriam (Józef i Maria) – cz.1

1) Czy Herod oczekiwał na przyjście Mesjasza?
2) Jaka była odległość z Nazaretu do Jerozolimy?
3) Dzięki komu mamy Pismo Święte i Boże obietnice?
4) Kim byli Josif i Miriam i jak można ich zcharakteryzować?
5) Jakie były koszty pójścia za Bogiem w życiu Josifa i Miriam?
6) Jak wyglądało miejsce, gdzie narodził się Jeszua?
7) Co można było znaleźć w jaskiniach w pobliżu Betlejem?
8) Jakie towarzystwo miał w jaskini nowonarodzony Boży Baranek?
9) Jakie kwalifikacje posiadali izraelscy pasterze?

Ireneusz Czubak – Jan Chrzciciel – Zanurzyciel

1) Johanan – Bóg jest łaskawy dla swego ludu.
2) Synowie Heroda Wielkiego i tereny ich władzy.
3) Dlaczego Jan nie kontynuował służby swojego ojca w świątyni?
4) Podobieństwo Eliasza i Jana Chrzciciela.
5) TESHUVA – odwrócenie się od grzechów.
6) Dlaczego Jezus nie uwolnił Jana z więzienia?
7) Pytanie Jezusa: „Po co wyszliście na pustynię?”