Joe Bennett – Wierność

Konferencja dla pastorów – Ślesin – kwiecień 1995r
1) Jakie główne oczekiwania ma Bóg względem swoich sług?
2) Biblijne przykłady wiernych ludzi: (Mojżesz, Nehemiasz, Dawid, Daniel)
3) Wierność jako podstawowy sprawdzian gotowości do służby.
4) Bezwarunkowe uwielbienie Boga, jako przejaw wierności sługi Pańskiego.

Wiesław Didoszak – Wierność w relacjach międzyludzkich – cz.2

1) Sukces sprawdzianem naszej wierności.
2) Dlaczego ludzie walczą z innymi?
3) W jaki sposób powinniśmy postępować z tymi, którzy występują przeciwko nam?
4) Wierność w sposunku do ludzi jako warunek bliskiej społeczności z Bogiem.

Wiesław Didoszak – Wierność w małym – cz.1

1) Co jest warunkiem doświadczania radości w życiu?
2) Jakie warunki należy spełnić, aby być dobrym szafarzem?
3) Dawid, jako przykład wiernego sługi.
4) Co pociąga za sobą wierność w małych rzeczach?
5) W jaki sposób odróżnić fałszywą i prawdziwą wierność?