Ireneusz Czubak – „Pascha, a teraźniejszość”

Ireneusz Czubak – 10.04.2022 „Pascha, a teraźniejszość” – (nagranie mp3)

1) Opisany w Biblii cykl świąt w ciągu roku pomaga nam przypominać, co Bóg czyni dla swojego ludu.
2) Pascha – to spotkanie się razem i spożycie baranka.
3) Jezus jest naszym barankiem bez grzechu i bez skazy.
4) Pesach – to przejście pomimo…
5) Świętujmy, ale nie w zakwasie. Oczyszczajmy się każdego dnia.
6) Nie ustawajmy! Idźmy i usłużmy innym! To wzmocni naszą wiarę!
7) Nasza wrażliwość na innych jest dzięki Jezusowi.
8) Ludzie będą patrzyli na nas i na nasze dzieła i oddają Bogu chwałę.

Zapraszamy na nabożeństwo!

godz. 9:30, Nowe Centrum Administracyjne
Budynek S, sala teatralna
ul. Ujastek 1 w Krakowie

Ireneusz Czubak – „Purim – czas próby”

Ireneusz Czubak – 20.03.2022 „Purim – czas próby” – (nagranie mp3)

1) Jeśli jest jakiś plan zbawienia bez Żydów, to nie jest to Boży plan.
2) Purim – ktoś rzucał losy o naród, czy ma istnieć, czy nie.
3) Haman chciał zabić cały naród, bo jeden Żyd mu się nie pokłonił.
4) Niech was nikt nie zwodzi – odrzućcie wszelkie kłamstwo i fałszywy przekaz.
5) Dzisiaj jest czas pomocy dla potrzebujących.
6) Prawdziwą pobożnością jest niesienie pomocy wdowom i sierotom.
7) Teraz jest czas naszych odpowiedzi i wrażliwości sumień.
8) Czy jesteś gotowy na to, co przyjdzie, gdy armie narodów staną pod Jerozolimą?

 

Ireneusz Czubak – Josif, Miriam i Jeszua – cz.2

„Kto poddaje Bogu swoje życie, tego Bóg prowadzi”
1) Krew baranka ratowała życie pierworodnych.
2) Wykupienie pierworodnych – obowiązkiem każdej izraelskiej rodziny.
3) Jeszua jako pierworodny, zgodnie z prawem, był wykupiony w świątyni.
4) Josif i Miriam mieli styl życia nadany przez Boga.
5) Za Miriam była złożona ofiara oczyszczenia po urodzeniu syna.
6) W hebrajskim myśleniu, to co jest święte, jest piękne.
7) Prawo jest naszym pedagogiem.
8) Celem Prawa (Zakonu) jest Mesjasz.
9) Kiedy przyjąłeś dobre nasienie, będąc poddany prawu, wydajesz dobre owoce.
10) Jeszua był uchodźcą – ucieczka do Egiptu.